Bestyrelsen / Referater

Referater

 Generalforsamlinger
 Generalforsamling DDK Gr. Gribskov, Torsdag D 24-5-18


Deltagere: Louise, Jin, Henrik, Rene, Jesper, Rikke, Kaj, William, Klavs.

Afbud fra Lisa, Tom.

Dirigent: Rikke

Referent: Louise

Formandens beretning:

Vi er 15 hunde

3 familiemedlemsskaber, 7 enkelt medlemsskaber.

Ros til Jin og Louise for modtagelse af nye medlemmer.

2017- Været et godt år. Der har været ”ro” på pladsen. Rigtig god stemning

Vi har haft en del prøver og været deltagende til mesterskaber.

Vi har fået endnu en figurant, KlavsJ.

Vi satser og håber på 2018 bliver ligeså godt.

Der skal afholdes udstilling i  September, vi tænder grillen og vi alle står for noget.

Formandens beretning godkendt.
 

Regnskab
 

Regnskab og budget godkendes.

Kontingent er uændret.

Indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelse:

Ikke på valg:

Rene, Kaj

 

Lisa genvalgt

Louise  genvalgt

Rikke valgt til menig bestyrelsesmedlem

 Jesper valgt til suppleant

Henrik valgt til revisor

Helle valgt til revisor suppleant

Eventuel

Der har været en opringning fra en Shæfer ejer ang. Medlemskab

Bestyrelsen er enige om, at der pt ikke er plads, til andre racer end Dobermann.
 

Bestyrelsesmøder 
D. 3/2-19 i DDK Gr. Gribskov
 
Tilstede: Rene, Lisa, Kaj, Louise og Lisa.
  1. Ny formand