Bestyrelsen

 
Formand:
Louise Jensen-Agerkilde
agerkilde@gmail.com
Tlf.nr 20 32 89 15
 
Kassere: Lisa Duus
Tlf. nr 48 39 19 56
 
Sekretær: Rikke Husher
 
Bestyrelsesmedlem: Rene Husher
 
Bestyrelsesmedlem: Kai Olsen
Tlf.nr 40 34 99 64
 
Revisor: Henrik Magnusen
Tlf.nr 53 35 23 18
 
Suppleant: Jesper Hammer