Bestyrelsen

 
Formand:
Louise Jensen-Agerkilde
agerkilde@gmail.com
Tlf.nr 20328915
 
Kassere: Lisa Duus
Tlf. nr 48391956
 
Sekretær: Rikke Husher
Tlf. nr
 
Bestyrelsesmedlem: Rene Husher
Tlf. nr
 
Bestyrelsesmedlem: Kai Olsen
Tlf.nr 40349964
 
Revisor: Henrik Magnusen
Tlf.nr 53352318
 
Suppleant: Steen Grøndahl